Νέα

08-10-2012

Άρρωστο κτίριο

Η ρύπανση του αέρα των κτιρίων ("σύνδρομο του άρρωστου κτηριου") είναι ένα φαινόμενο, που εμφανίζεται σε κατασκευές που δεν αερίζονται σωστά. 

Τα κυριότερα συμπτώματα από την παραμονή σε ένα άρρωστο κτίριο μπορεί είναι δύσπνοια, ξηρός βήχας, πονόλαιμος, ρινόρροια, δακρύρροια, φτάρνισμα, ερεθισμός του δέρματος, πονοκέφαλοι, ζαλάδες, ναυτία, πνευματική κόπωση, σύγχυση, σωματική κόπωση, λήθαργος ή και οι πεπτικές διαταραχές. Η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις όπως ρινίτιδες (αλλεργικές ή μη αλλεργικές), ιγμορίτιδες, ωτίτιδες, επιπεφυκίτιδες, πνευμονίες, δερματίτιδες, και άλλες ασθένειες.

Η ErgoProlipsis διαθέτει σύγχρονο διακριβωμένο εξοπλισμό και αναλυτικά επιστημονικά όργανα μετρήσεων για τον εντοπισμό και καταγραφή των βλαπτικών παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τη διενέργεια μετρήσεων πεδίου για τον προσδιορισμό βλαπτικών παραγόντων όπως στάθμη και δόση θορύβου, θερμοκρασία υγρού και ξηρού βολβού, θερμοκρασιακό πεδίο (θερμογραφία), ένταση φωτός, ροή αέρα και ταχύτητα αέριων ρευμάτων, σχετική υγρασία, δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT), συγκέντρωση αερομεταφερόμενης σκόνης, συγκέντρωση εισπνεύσιμου & αναπνεύσιμου κλάσματος σκόνης, συγκέντρωση ατμών αερίων, συγκέντρωση ινών και ινογόνου σκόνης, δονήσεις και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.