Νέα

08-10-2012

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Γνωρίζετε ότι οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να εκραγούν σε περίπτωση υπερφόρτισης ή αστοχίας τους; Για το λόγο αυτό:

  • Ελέγχετε σε συστηματική βαση τους χώρους φόρτισης μπαταριών (UPS, server room, κλπ)
  • Εάν αντιληφθείτε περίεργη μυρωδιά καμένου πλαστικού ενημερώστε αμέσως τον Υπεύθυνο. Υπάρχει περίπτωση να έχει ξεκινήσει υποβάθμιση των μπαταριών
  • Εξετάζετε σχολαστικά τη γεωμετρία των μπαταριών. Περίεργα βαθουλώματα ή εξογκώματα δηλώνουν υποβάθμιση της μπαταρίας με κίνδυνο πυρκαγιάς.


Και μην ξεχνάτε: Χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά προστασίας και γάντια. Το περιεχόμενο των μπαταριών είναι επικίνδυνο για την υγεία και τον οργανισμό.