Νέα

26-03-2011

Ασφάλεια σε εγκαταστάσεις Αιολικών και ΦΒ σταθμών

Έχοντας ήδη μακροχρόνια εμπειρία σε αντίστοιχα μεγάλα έργα, τα στελέχη και οι συνεργάτες της ErgoProlipsis αναλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τη προστασία του προσωπικού σε εγκαταστάσεις Αιολικών και ΦΒ σταθμών.

Από το 2001 μέχρι σήμερα, τα συστήματα και οι υπηρεσίες μας, έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα) με συνολική ισχύ πάνω από 300 MW σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη.

Δείτε εδώ αναλυτικά τι υπηρεσίες προσφέρει η ErgoProlipsis για εγκαταστάσεις Αιολικών και ΦΒ σταθμών.